VARMEPUMPER THERMIA

Vi leverer 3 ulike varianter av varmepumper

  • Berg/jordvarmepumper

  • Luft-vann varmepumper

  • Luft til luft varmepumper

BERGVARMEPUMPER

Bergvarme, jordvarme og sjøvarme fungerer i prinsippet på samme måten.

Den eneste forskjellen er hvor varmepumpen henter energien fra.

De grunnleggende prinsippene når det gjelder bergvarme, jordvarme og sjøvarme er like. Man bruker den samme varmepumpen i alle tilfellene. Forskjellen er at energien hentes på tre ulike måter. Når det gjelder bergvarme så henter varmepumpen energien fra et borehull i fjellet, for jordvarme hentes energien fra en slynge som er gravet ned i bakken, og når det gjelder sjøvarme  kommer energien fra en slynge som ligger nedsenket i vann. Men inne i huset er løsningen den sammen i alle tre tilfeller. 

Der er derfor denne type varmepumpe like gjerne kan kalles for bergvarmepumpe som jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe. Hvilken av de tre benevnelser den får tilslutt, avhenger av hvilken energikilde den kobles til ved installasjonen.

Vi kan levere med effekt til over 1400 kw.

 

LUFT-VANN VARMEPUMPER

En luft/vann varmepumpe utvinner solenergi som lagres i uteluften. Varmen kan utvinnes selv om temperaturen synker ned mot -20 °C. Det første trinnet i denne prosessen, er at uteluften varmer opp et kuldemedium i utedelen. Luft/vann varmepumpen sørger for at varmen spres til husets varmesystem. Dette gjøres via innedelen og med en betydelig høyere temperatur.

En luft/vann varmepumpe er et heldekkende varmesystem. I tillegg til oppvarming i boligen, produserer den også varmt vann til en lav kostnad.

 

 

 

 

 

 

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER

Hvis du ikke kan bore etter bergvarme eller grave etter jordvarme så kan en luft/luft varmepumpe være et godt alternativ. På samme måten som med andre varmepumper utvinner en luft/luft varmepumpe energi, i dette tilfelle fra uteluften. Kompressorteknologien utnytter den lille mengden av varme i luften i løpet av de kalde vintermånedene, og sprer den deretter innendørs ved hjelp av en vifte. Varmepumpens innedel er liten, kompakt og plasseres enkelt over for eksempel inngangsdøren.
En luft/luft varmepumpe forbedrer innemiljøet ved aktivt å rense inneluften. Den kan også kjøle huset på varme sommerdager.

En luft/luft varmepumpe kan mer enn halvere utgiftene til oppvarming. Hvor stor besparelsen blir avhenger av boligens størrelse, utforming og hvor i landet det er. Varmepumpen er dog kun et supplement til annen oppvarming, da den ikke har kapasitet til å produsere varmt vann. Men en luft/luft varmepumpe kan virkelig gi store besparelser i boliger som varmes opp med strøm.