VARMEPUMPE SERVICE

Alle varmepumper har behov for service,
for at den skal gå optimalt og økonomisk.
Vi kan tilby våre kunder en årlig service avtale,
som gjennomføres før fyringssesongen starter.
Du vil få ett anlegg som får riktig trykk og temperaturer, og som bruker kortere tid på å varme opp vannet som er strømbesparende.
Levetiden på varmepumpen blir også lengere.

Heat Pump Service