Close Up of Corn Field

UTFASING OLJEFYR

Fra oljefyring til varmepumpe på kort tid

1. Januar 2020 er det ikke lengere lov å benytte mineralolje som fyringskilde.

Ett slikt anlegg må enten byttes ut til en annen løsning eller ombygges til biodiesel , hvis fyrkjele ikke er for gammel.

2019 er siste året for og få stønad fra Enova, det er derfor viktig og få bort gammel fyrkjele så raskt som mulig.

Vi kommer på befaring og er behjelpelig med å finne riktig løsning til din bolig.

Har du oljekjele og et vannbårent varmesystem, er det på tide å bytte til en fremtidsrettet varmeløsning med varmepumpe. Dette vil være en investering som både senker dine varmekostnader og øker verdien på huset, samtidig som ditt utslipp av CO2 blir betydelig redusert til beste for miljøet.

Flere alternativer

Du kan velge mellom en varmepumpe som henter gratis energi fra:

  • fjell - (henter varmen i grunnen ved hjelp av borehull)

  • mark - (henter varmen i bakken ved hjelp av slynger 1-1,5 meter under overflaten)

  • vann - (henter varme i sjø/vann ved slynger som forankres i sjø/vann)

  • luft - (henter varme fra uteluften)

 

Slik foregår det
Ta kontakt med oss, så kan vi komme på befaring og foreta en kartlegging av effektbehovene i din bolig. Dette kalles dimensjonering og er viktig for at du skal få en varmepumpe som passer for deg og dine behov, yter best mulig varmekomfort og gir god
driftsøkonomi.

Vi tar ansvaret for hele installasjonen. Arbeidet inne i huset begynner med at det gamle oljefyret demonteres. I løpet av en dag vil man ofte ha kommet så langt at varmepumpens el.kolbe settes i drift og starter oppvarmingen av varmesystem og tappevann.

Hva som skjer utenfor huset avhenger av type varmepumpe som er valgt. En luft/vann varmepumpe krever ingen grunnboring eller andre inngrep på tomten. Varmepumpen plasseres på et egnet sted utenfor huset, og kobles på varmesystemet. Er det valgt en bergvarmepumpe må det bores en energibrønn, eller det må graves hvis det er valgt en jordvarmepumpe.