SERVICE

Heat Pump Service
8.jpg
Close Up of Corn Field

VARMEPUMPE SERVICE

Alle varmepumper har behov for service, for at den skal gå optimalt og økonomisk.
Vi kan tilby våre kunder en årlig service avtale, som gjennomføres før fyringssesongen starter.
Du vil få ett anlegg som får riktig trykk og temperaturer, og som bruker kortere tid på å varme opp vannet som er strømbesparende.
Levetiden på varmepumpen blir også lengere.

VANNBEHANDLING

Alle vannbårene varmeanlegg som holder under 55 grader, vil få alge og bakterievekst - såkalt magnetitt.

Vi monterer magnetitt filter i alle slags vannbårende varme og kjøleanlegg.

I tillegg tilsetter vi også kjemikalier for rens, og senere for og opprettholde PH balanse i vannet og en til for å hindre bakterie og algevekst.

Denne behandlingen har en holdbarhet på ca 12 år.

UTFASING OLJEFYR

1. Januar 2020 er det ikke lengere lov å benytte mineralolje som fyringskilde.

Ett slikt anlegg må enten byttes ut til en annen løsning eller ombygges til biodiesel , hvis fyrkjele ikke er for gammel.

2019 er siste året for og få stønad fra Enova, det er derfor viktig og få bort gammel fyrkjele så raskt som mulig.

Vi kommer på befaring og er behjelpelig med å finne riktig løsning til din bolig.