OM OSS

Quality Products & Services AS er ett datterselskap av Aurskog Høland Bygdeservice SA.

Vi er en nisje bedrift som er spesialister på Microtrenching i vei til fiber og fuging av trikkespor og på flyplasser.

Høsten 2018 startet vi opp med varmepumper, med salg, montering og service.

Vår medarbeider har lang fartstid innenfor varmeanlegg og varmepumper. Han`s første varmepumpe ble installert i 2000.

Han har svennebrev som rørlegger, flere år erfaring som kjølemontør og innehar F-gass sertifisering kategori 1, som er den beste sertifiseringen i bransjen.

Sommeren 2019 undertegnet vi partneravtale med Thermia varmepumper.

Thermia`s historie begynner allerede i 1923, og allerede fra første stund handler historien om det som kommer til å være en rød tråd gjennom selskapets virksomhet: smarte løsninger innen varme og energi. Det var der alt begynte, og det er der de er den dag idag. På 20-tallet besto innovasjonen av å utvinne mest mulig energi og oppvarming ut av kjøkken, som var en vanlig varmekilde den gangen. Idag fokuserer de på å utnytte solenergi lagret i berg, jord, sjø og luft.

Arbeidet med forskning og utvikling foregår i en av Europas mest moderne anlegg i Värmland i Arvika, som har vært et sentrum for Thermia helt siden starten. Gjennom tradisjon og innovasjon strever vi heletiden etter å forbedre hver eneste del av varmepumpens teknologi, til tross for at de allerede i dag tilfører en av markedets beste løsninger.

For sluttkunden skal det alltid bety den beste totaløkonomien, største tryggheten og største bekvemmeligheten – uansett om det er et mindre anlegg i en privatbolig, eller en stor installasjon i en ishall, et kjøpesenter ellet et kontorbygg.