Alternative energikilder

Thermias varmepumper er forberedt for å samarbeide med andre energikilder, som f.eks. solfangere, ved eller andre alternativer.

Solkollektor_p%C3%A5_tak_edited.jpg

Solkollektor

Den vanligste løsningen for å utnytte solenergien har i mange år vært å installere solfangere. Enkelt sagt kan man si at solfangere inneholder en væske som varmes opp av solstrålene, og deretter veksles inn i varmesystemet ved hjelp av varmevekslere . Solfangere har utviklet seg mye, og utnytter nå solenergien svært effektivt. Ulempen med dette systemet er at det gir mest energi om sommeren, når etterspørselen etter varmen er på sitt laveste. Dessuten kreves det store, plasskrevende buffertanker som kan lagre varmen slik at den kan brukes når behovet oppstår.

Vedkjele

For de som har egen skog, og er villig til å bruke tid og krefter, så kan tre være et interessant alternativ. Det er mulig å koble varmepumpen til en vedkjele eller en vannmantlet ovn og få tilskuddsvarme på denne måten. Men det kan være en komplisert installasjon, og potensielle feilkilder øker når ulike systemer skal samhandle. Vedfyring krever mye tid og god plass - for å få så mye energi som mulig fra tre, må det tørkes godt, helst minst et år. Ovnen eller kjelen trenger tilsyn. Et effektivt anlegg for fyring krever også godt med lagringsplass.

Pellets

Det er også fullt mulig å kombinere varmepumpen med en pelletskamin eller -ovn. På samme måten som med solkollektorer og ved, er det behov for en buffertank. Pellets krever også litt arbeid: sekker som skal bæres, magasiner som skal fylles - og anlegget skal rengjøres regelmessig. Mange anlegg krever ukentlig tilsyn.